Kontaktuj nás

Mobil: 0903 373 771

E-mail: trendsetter@trendsetter.sk

Kamenný obchod - osobný dober:
Otváracie hodiny
Po-So : 10:00 - 18:00

Námestie slobody 26
811 06
Bratislava

IČO: 46 584 986
DIČ: 2023482351

Zápis v registri:
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vo vložke číslo 80100/B.

Bankové spojenie:
ČSOB, a.s.
č.ú.: 4016695968/7500

Zodpovedný vedúci: Robert Miglierini

Orgán dozoru: 
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32, P.O.BOX 5
820 07 Bratislava 27
tel. č.: 02/58 27 21 72
e-mail: ba@soi.sk

Napíš nám

Top