IB sevices s.r.o.

Kopčianska 15 , 85101 Bratislava

IČO: 46 584 986
DIČ: 2023482351

IČ DPH: SK2023482351

Zápis v registri:
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vo vložke číslo 80100/B.

Bankové spojenie:
ČSOB, a.s.
č.ú.: 4016695968/7500

Zodpovedný vedúci: Robert Miglierini

Top